×

Billetadministration

+45 4048 1265

Bestyrelsen

Vanessa Knudstorp

Formand

Tlf: 2277 0083

formand@teaterforeningen.com

Bente Wangsgaard

Billetadm., kasserer, web

Tlf: 4048 1265

billet@teaterforeningen.com

Karin Møberg

Næstformand, sæsonprogram, sekretær

Tlf: 6167 2091

nestformand@teaterforeningen.com

Rita Juncher Christensen

Best.medlem, sæsonprogram

Iris Plauborg

Best.medlem

Leif Knudsen

Best.medlem

Anna Poulsen Broen

Repr. Middelfart kommune

Anette Hyre-Jensen

Repr. Fredericia kommune

Tina Hou Christensen

Best.suppleant

Ann Hellestrup

Best.suppleant, SoMe ansvarlig

some@teaterforeningen.com

Hvem er vi?

Teaterforeningen Lillebælt – hvem er vi?

Teaterforeningen Lillebælt er, som ordet siger – en forening. Ligesom en række andre teaterforeninger rundt omkring i landet, er vi en forening under Danmarks Teaterforeninger, der skaffer professionelle teaterforestillinger til lokalområdet – i vores tilfælde til Fredericia-Middelfart området.  Vi er ikke Fredericia Musicalteater, og vi producerer således ikke selv teaterforestillinger eller musicals. Som forening støttes vi af Kulturstyrelsen, Fredericia og Middelfart kommuner.

 

Vores opgave

Sammen med de øvrige lokale teaterforeninger deltager vi på et årligt teaterseminar, hvor alle producenterne – fra Det Kongelige Teater til de små eksperimentelle scener – præsenterer de forestillinger, de vil turnere med. Efter præsentationen forsøger vi at sammensætte et bredt program, der kan appellere til både forskellige aldersgrupper og til folk med forskellig smag. Når det er på plads, laver vi aftaler med producenterne til de forestillinger, vi ønsker at tilbyde jer. Endelig laver vi et sæsonprogram, der offentliggøres i løbet af april.

 

Penge retur

Det sker af og til, at en forestilling må aflyses eller flyttes. Det er hver gang rigtig ærgerligt, men vores kunder kan altid få deres penge retur, eller bytte til andre forestillinger, efter eget ønske.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i 2024 afholdes torsdag d. 5. september kl. 19.00

Büllows Kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.

Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.

 1. Indkomne forslag:
  1. fra bestyrelsen
  2. fra medlemmerne.
 2. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 3. Valg af revisor.
 4. Eventuelt

Vedtægter

Hent foreningens vedtægter her.

Vennerne

Vi er så heldige, at tidligere bestyrelsesmedlemmer i vores forening gerne vil fortsætte med aktivt at støtte teaterforeningen.
Derfor har vi dannet Teaterforeningens Venner, som hjælper med praktiske gøremål og træder til når vi har brug for hjælp.
De er en højt værdsat støtte!